[Rekaman Video] Islam Life Model

Pembukaan

 

Sambutan KMII Jepang

Sambutan Midori ISC

Opening Session

Kehidupan Personal Seorang Muslim yang Ideal

Kehidupan Dalam Keluarga Muslim yang Ideal

Diskusi Pertama

Kehidupan Bermasyarakat Muslim yang Ideal

Kehidupan Bernegara Perspektif Islam yang Ideal

Midori Junior Show

Diskusi Kedua

Kesimpulan dan Penutup